D/N:600-15839-01

HSD Cable Jack, 4+2 Pin

  • 技术参数
  • 产品信息&外形尺寸
页面下载

技术参数

1.1 特性阻抗: 100Ω 

1.2 频率: DC to 2 GHz

1.3 中心针接触电阻: ≤10 mΩ 

1.4 额定电压: 100Vrms 

1.5 额定电流: ≤ 3 A DC 

1.6 持久性: ≥25回(循环)

1.7 带锁保持力: ≥110N

1.8 工作温度范围: -40 °C - +105 °C 

1.9 环保要求: 满足Rohs