D/N:600-11794-01

可视泊车后视频线束Ⅰ, 单联母对公

  • 技术参数
  • 产品信息&外形尺寸
页面下载

技术参数

1.1 特性阻抗: 50 Ω 

1.2 中心针接触电阻: 5.0 mΩ Max

1.3 频率范围: DC to 4 GHz

1.4. 回波损耗: ≥ -26db,DC to 1GHz

1.5. 插入损耗: ≤ 0.1 x √f(GHz) dB 

1.6 绝缘电阻: 100MΩ Min 

1.7 耐电压: 800VRMS 

1.8 额定电压: 335VRMS

1.9 额定电流: ≤ 1A DC 

2.0 持久性: 25回(循环)

2.1 电缆保持力: 80N Min

2.2 环保要求: 满足RoHS