D/N:600-26840-01

Mini Fakra(R-MF) 1Pos, Cable Connector Plug

  • 技术参数
  • 产品信息&外形尺寸
页面下载

技术参数

材质

*  塑胶主体:PPO

*  外屏蔽:铜合⾦

*  中⼼针:铜合⾦

*  绝缘体:PP

*  Type A~Type Z


电⽓性能

1.1 特性阻抗:50 Ω

1.2 频率范围: DC to 9 GHz

1.3 回波损耗:

       ≤-20dB, DC TO 3GHz

       ≤-14dB, 3G TO 6GHz

       ≤-11dB, 6GHz to 9GHz

1.4 插⼊损耗:≤ 0.1 x √f(GHz) dB

1.5 绝缘电阻:≥ 100MΩ

1.6 接触电阻:24mΩ Max

1.7 外接触电阻:6mΩ Max

1.8 测试电压:500V rms

1.9 ⼯作电压:12VDC


机械性能

2.0 机械寿命: ≥ 25 Times

2.1 插⼊⼒: ≤ 75 N

2.2 中⼼针保持⼒:≥30N

2.3 带锁保持⼒:≥ 110 N

2.4 ⼯作温度范围:

       -40 °C - +105 °C