D/N:600-18316-02

Lidar Connector,Lidar Power Male Terminal

  • 技术参数
  • 产品信息&外形尺寸
页面下载

技术参数

材质

*  中⼼针: 铜合⾦

*  压接区域镀层: 镍底镀锡


电⽓性能

1.1 接触电阻: 25mΩ Max

1.2 耐压: 500V DC

1.3额定电压: 24V DC

1.4 额定电流: 3A


机械性能

2.1 装联⽅式: 压接 Press-fit

2.2 对配PCB板孔径: 1.02+/-0.05mm

2.3 对配PCB板单PIN保持⼒: ≥20N

2.4 对配PCB板单PIN插⼊⼒: ≤150N

2.5 ⼯作温度范围:

       -40 °C - +125 °C