D/N:600-25319-01

T-ETH PCB Connector,T-ETH 1 Port PCB Connector

  • 技术参数
  • 产品信息&外形尺寸
  • 印制板焊盘
页面下载

技术参数

材质

*  塑胶主体: PA10T

*  PIN: 铜合⾦

*  屏蔽壳: 铜合⾦


电⽓性能

1.1 特性阻抗: 100Ω

1.2 频率: DC to 1000MHz

1.3 回损:

       DC~190MHz≤-30dB

       190~600MHz≤20−20 log (f/600 )dB

1.4 插损:

       DC~600MHz≥-(0.01f)dB

1.5 信号针接触电阻: ≤10 mΩ

1.6 屏蔽壳接触电阻: ≤40 mΩ

1.7 额定电压: 60 V DC

1.8 额定电流: ≤ 3 A DC


机械性能

1.9 机械寿命: ≥20

2.0 插⼊⼒: ≤ 30N

2.1 带锁保持⼒: ≥ 80N

2.2 ⼯作温度范围:

       -40 °C - +105 °C