D/N:600-17598-01

1.0-2.3 PCB Jack,1.0-2.3 Straight PCB Jack Through Hole Bulkhead Rear Mount 75 Ohm

  • 技术参数
  • 产品信息&外形尺寸
页面下载

技术参数

材质

*  主体: ⻩铜 C3604

*  绝缘体: PTFE

*  中⼼针: 磷⻘铜 C5440


电⽓性能

1.1 特性阻抗: 75Ω +/-5Ω

1.2 频率: DC to3 GHz

1.3 驻波⽐: ≤1.30

1.4 插损: ≤ 0.1 x √f(GHz) dB

1.5 中⼼针接触电阻: ≤6 mΩ

1.6 外导体接触电阻: ≤3 mΩ

1.7 额定电压: 250 V DC

1.8 绝缘电阻: >1000MΩ


机械性能

1.9 机械寿命: ≥500

2.0 联接机构: 推拉式

2.1 界⾯符合标准: IEC 60169-29

2.2 ⼯作温度范围:

       -65 °C - +165 °C