P/N: 818014659

Pitch=0.8, H=1.9, WTB 4Pin REC Contact

  • 技术参数
  • 外形尺寸
页面下载

技术参数

1.1 工作电压: D/C 50V 

1.2 最大荷载电流: 2A 

1.3 绝缘电阻: 200MΩ Min 

1.4 耐压: 200V AC/60s 

1.5 测试前接触电阻: 30mΩ Max 

1.6 测试后接触电阻: 50mΩ Max 

1.7 温升: △30°C Max

1.8 公头拔出力: 初始2N Min. 

1.9 工作温度: -55℃~+85℃ 

2.0 储存温度: -10℃~+50℃